غول صنعت ریزپردازنده ها در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
غول صنعت ریزپردازنده ها در اروپا

<p>در این برنامه به بررسی علل سقوط سهام اس تی مایکروالکترونیکس در بازار بورس پاریس می پردازیم. ارزش سهام این شرکت در پایان روز کاری سه شنبه 7.7 درصد کاهش یافت.</p> <p>سقوط ارزش سهام این شرکت فرانسوی-ایتالیایی در پیش بینی عملکرد سه ماهه دیده شده بود، چرا که آنها 59 میلیون یورو برای حل و فصل یک دعوای حقوقی هزینه کردند. </p> <p>حال شرایط برای اس تی مایکروالکترونیکس پیچیده تر شده و چشم انداز اقتصادی آن هم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.</p>