محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

"ماما حوا " به جوانان سومالی آموزش می دهد تا نسل دیگری از دست نرود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
"ماما حوا " به جوانان سومالی آموزش می دهد تا نسل دیگری از دست نرود

<p>آیا هنوز هم می توان به آیندۀ سومالی چشم امیدی دوخت؟ کشوری که در صدر کشورهای ورشکشتۀ دنیاست؟</p> <p>“حوا عدن محمد” هرگز امید خود را از دست نداده است. در “گالکایو” به دیدار او رفتیم. شهری که هنگام سفر ما باری دیگر طعمۀ خشونت گروه های مسلح و دزدان دریایی بود.</p> <p>با وجود خطرات و موقعیت اضطراری، او ما را به دیدار فراموش شدگان جنگ می برد. افرادی که سعی دارند با کمک این زن آیندۀ جدیدی بسازند. </p> <p>سازمان ملل متحد از طریق جایزۀ نانسِن از تلاش های این زن قدر دانی کرده است.</p> <p>برنامه این ماه “زنان مبارز” به زندگی این زن استثنایی اختصاص داده شده است.</p>