محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بودجه اتحادیه اروپا و سرنوشت سرمایه گذاری های کوچک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بودجه اتحادیه اروپا و سرنوشت سرمایه گذاری های کوچک

<p>روزهای پنجشنبه و جمعه سران و مقامات دولت های اروپایی در شورای اروپا دیدار می کنند تا بودجه آینده اتحادیه اروپا که کمی زیر یک هزار میلیارد یورو خواهد بود را تصویب کنند. مبلغی که دویست و پنجاه یورو به ازای هر شهروند اروپا خواهد بود.</p> <p>مبارزه بین کسانی است که از اختصاص هزینه سنگین به کشاورزی و رقابتی تر شدن اروپا دفاع می کنند، دربرابر آن ها که خیلی ساده خواهان اروپایی کوچکترند. بدیهی است که در دوره بحران باید از بودجه کاسته شود اما در کجا؟</p> <p>بخشی از بودجه اروپا صرف سرمایه گذاری های کوچک نظیر شرکت فیتورم می شود. شرکت کوچک فرانسوی و متخصص در تصفیه آب فاضلاب با استفاده از گیاه خیزران که در سال 2009 موفق شد یک قرارداد همکاری اقتصادی با اروپا به ارزش سیصد و پنجاه هزار یورو به دست آورد. این قرارداد به آن امکان داد تا شرکای بریتانیایی و آلمانی پیدا کند و پیشرفتی در مقیاس صنعتی داشته باشد. </p> <p>یک مهندس این شرکت می گوید:<br /> “کلید موفقیت ما این بود که شرکای صنعتی برای کار خود به دست آوریم و این حمایت مالی اروپا بود که به ما کمک کرد تا بتوانیم پروژه ای صنعتی را برپا داریم.”</p> <p>اما این قبیل برنامه ها که به مهندسان مبتکر اجازه می دهد وارد بازار شوند و حتی دو دهم درصد بودجه اروپا را نیز شامل نمی شود، احتمالا در جریان مذاکرات حذف خواهد شد.</p> <p>رئیس شورای اروپا بودجه هفت ساله اروپا را نهصد و هفتاد و سه میلیارد یورو پیشنهاد کرده است. </p> <p>علیرغم آنکه اولویت بندی بودجه باید بر اساس حمایت از رشد اقتصادی باشد، این سرمایه گذاری های کوچک و متوسط و زیر ساخت ها بودند که در اجلاس اخیر سران مشمول بیشترین کاهش ها شدند. </p> <p>دو سوم بودجه به سیاست های کشاورزی و کمک به رقابتی تر شدن اقتصاد کشورهای فقیر اختصاص یافته است.</p> <p>به نظر می رسد این طرح بودجه ای است سخاوتمندانه برای بریتانیا که درخواست بیست میلیارد صرفه جویی کرده، اما بقیه کشورها خواهان ریاضتی شدن بیشتر بودجه نیستند.</p> <p><strong>Multiannual Financial Framework 07-13 / 14-20</strong><br /> <script type="text/javascript" src="http://public.tableausoftware.com/javascripts/api/viz_v1.js"></script><div class="tableauPlaceholder" style="width:600px; height:629px;"><noscript><a href="#"><img alt="EU Multiannual Financial Frameworks " src="http://public.tableausoftware.com/static/images/EU/EUBudget-Frameworks/EUMultiannualFinancialFrameworks/1_rss.png" style="border: none" /></a></noscript><object class="tableauViz" width="600" height="629" style="display:none;"><param name="host_url" value="http%3A%2F%2Fpublic.tableausoftware.com%2F" /><param name="site_root" value="" /><param name="name" value="EUBudget-Frameworks/EUMultiannualFinancialFrameworks" /><param name="tabs" value="no" /><param name="toolbar" value="yes" /><param name="static_image" value="http://public.tableausoftware.com/static/images/EU/EUBudget-Frameworks/EUMultiannualFinancialFrameworks/1.png" /><param name="animate_transition" value="yes" /><param name="display_static_image" value="yes" /><param name="display_spinner" value="yes" /><param name="display_overlay" value="yes" /><param name="display_count" value="yes" /></object></div><div style="width:600px;height:22px;padding:0px 10px 0px 0px;color:black;font:normal 8pt verdana,helvetica,arial,sans-serif;"><div style="float:right; padding-right:8px;"><a href="http://www.tableausoftware.com/public?ref=http://public.tableausoftware.com/views/EUBudget-Frameworks/EUMultiannualFinancialFrameworks" target="_blank">Créé par Tableau</a></div></div></p>