محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مصاحبه فیصل المقداد، بخش اول

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مصاحبه فیصل المقداد، بخش اول

<p><a href="http://persian.euronews.com/latest/2013/09/01/faysal-al-mikdad-interview-part-two/"> برای مشاهده بخش دوم اینجا را کلیک کنید</a></p>