محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آموزش در زندان: ساختن آینده ای متفاوت برای مجرمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آموزش در زندان: ساختن آینده ای متفاوت برای مجرمان

<p>آیا آموزش در زندان ارزش دارد و می تواند به تغییر در زندگی زندانی و جلوگیری از تکرار تخلف مجرمان کمک کند؟ </p> <p>تجربه نشان داده که موفقیت در تحصیل، به افراد زندانی و به ویژه به نوجوانان، انگیزه حرکت به جلو و استفاده از امکانات برای دست یابی به آینده ای متفاوت را می دهد.</p> <p>اد سیمئون، که پانزده سال را در زندان معلمی کرده می گوید: “هدف اصلی در مورد نوجوانان مجرم، آموزش به جای مجازات است. دادن یک فرصت و یک صدا برای اینکه بتوانند خودشان را در مسیر جدیدی تعریف کنند.”</p> <p>بررسی این مسئله در برنامه جهان دانش.</p> <p><a href="http://www.facebook.com/learning.world" rel="external">Learning World Facebook</a></p> <p><a href="http://twitter.com/euronews_LW" rel="external">Learning World Twitter</a></p>