نصب میخ هایی که خشم بی سرپناهان لندن را برانگیخت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نصب میخ هایی که خشم بی سرپناهان لندن را برانگیخت

<p>در محوطه بیرونی یک مجموعه آپارتمان مسکونی مجلل در لندن نصب میخ های فلزی به طول هفده اینچ، موجب خشم بی سرپناهانی شده که شب ها در این محوطه استراحت می کرده اند.</p> <p>برخی نصب این میخ ها را اقدامی عمدی و برای جلوگیری از حضور بی سرپناهان در اطراف مناطق مسکونی می دانند و بحث پیرامون آن به شبکه های اجتماعی نیز کشیده شده است. برخی شهروندان این میخ ها را به میخ هایی که برای جلوگیری از نشستن پرنده ها بر ساختمان ها نصب می کنند تشبیه کرده است.</p> <p>یک شهروند به روزنامه تلگراف گفته است که دیده یک بی سرپناه از شش هفته قبل شب ها در این محل استراحت می کرده و تصور می کند نصب این میخ ها برای ترساندن بی سرپناهان باشد.</p> <p>مسئول یک سازمان خیریه نیز می گوید بی سرپناهان شایسته تر از آنند که در به در به دنبال جای خواب بگردند.</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p>Next for Dublin? <a href="https://twitter.com/search?q=%23AntiHomelessSpikes&src=hash">#AntiHomelessSpikes</a> prevent people taking shelter/sitting/lying down in London. <a href="http://t.co/z2TbzbYTS3">pic.twitter.com/z2TbzbYTS3</a></p>— Emma Rogan (@emmadragon) <a href="https://twitter.com/emmadragon/statuses/475891889053630465">9 Juin 2014</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p>More anti homeless spikes....so much for community spirit <a href="http://t.co/NOoariaEYd">pic.twitter.com/NOoariaEYd</a></p>— Ethical Pioneer (@ethicalpioneer) <a href="https://twitter.com/ethicalpioneer/statuses/475161262398386176">7 Juin 2014</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>