محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعضای حزب فجرطلایی یا نازی های یونان؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعضای حزب فجرطلایی یا نازی های یونان؟

<p>در جریان تحقیق قضایی درباره فعالیت های غیرقانونی حزب فجرطلایی در یونان،تعدادی عکس جنجالی از اعضای این گروه کشف و منتشر شد. </p> <p>تصاویر منتشر شده که اعضای فجر طلایی را در کنار پرچم صلیب شکسته نشان می دهد، سندی برای مخالفان این حزب است که آن را «حزب نازی یونان» می خوانند. </p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/271898/600x383_01-golden-dawn-nazi-photos.jpg"></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/271898/600x349_02-golden-dawn-nazi-photos.jpg"></p> <p>این تصاویر نخستین بار، روز دوشنبه توسط روزنامه “افیمریدا تون سینتاکنتون” که از آن به عنوان روزنامه سردبیران یاد می شود منتشر شد. </p> <p>تحقیق و تفحص دستگاه قضایی درباره فعالیت های این حزب دست راستی افراطی ادامه دارد.</p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/271898/600x706_05-golden-dawn-nazi-photos.jpg"></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/271898/606x455_07-golden-dawn-nazi-photos.jpg"></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/271898/606x683_08-golden-dawn-nazi-photos.jpg"></p> <p>Photos: <a href="http://www.efsyn.gr/" rel="external">"Efymerida Syntakton"</a></p>