محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصویر هالووینی از خورشید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویر هالووینی از خورشید

<p>ناسا تصاویری استثنایی از خورشید را منتشر کرده که در ۸ اکتبر ۲۰۱۴ توسط آژانس فضایی رصدخانه دینامیک خورشیدی گرفته شده است.<br /> در این تصویر نواحی فعال اطراف خورشید باهم ترکیب شدند و تصویری شبیه به صورتک کدوتنبل هالووین، بر سطح خورشید ایجاد شده است.</p> <div id="slides" dir="ltr"><ul class="slides_container"><li class="slide"><div class="caption"><p>Sun captured looking like a jack-o-lantern’s face ahead of Halloween</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/284892/560x380_1610-sun-nasa-halloween.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><p>Sun captured looking like a jack-o-lantern’s face ahead of Halloween</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/284892/560x380_1610-sun-nasa-halloween2.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><p>Sun captured looking like a jack-o-lantern’s face ahead of Halloween</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/284892/560x380_1610-sun-nasa-halloween3.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><p>Sun captured looking like a jack-o-lantern’s face ahead of Halloween</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/284892/560x380_1610-sun-nasa-halloween4.jpg"></li></ul><a href="#" class="prev"></a><a href="#" class="next"></a></div> <p><a href="http://sdo.gsfc.nasa.gov/" rel="external">NASA: Solar Dynamics Observatory (SDO)</a></p>