محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برای نخستین بار در لهستان یک همجنسگرا شهردار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برای نخستین بار در لهستان یک همجنسگرا شهردار شد

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>در دومین دور انتخابات شهرداری ها در لهستان، یک همجنسگرا شهردار شهر سووپسک شد.</p> <p>انتخاب روبرت بیِدرون، نامزد ۳۸ ساله جناح چپ بعنوان شهردار به نظر می رسد حاکی از تغییر در ذهنیت لهستانی های اکثرا کاتولیک نسبت به موضوع جنسیت باشد.</p>