محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب عمومی در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب عمومی در بلژیک

<p>اعتصاب عمومی در چند شهر بلژیک سامانه حمل و نقل بین شهری و بین المللی این کشور را روز دوشنبه مختل کرد. در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری و در اعتراض به تدابیر ریاضتی دولت، صدها تن در چهار استان جنوبی و شمالی این کشور دست از کار کشیدند.</p> <p>یک شهروند ناراضی از شرایط موجود می گوید: «با این اعتصابات وضعیت اقتصادی بدتر خواهد شد. پنج هفته است که روزهای دوشنبه اعتصابات عمومی در سراسر کشور بر قرار است و اعصاب کارکنان راه آهن هم در پیش رو است. با این کارها مملکت ورشکست خواهد شد.»</p> <p>اما دیگری که عضو یکی از اتحادیه های کارگری است بر این باور است که اعتصاب موفقیت آمیز بوده چرا که معترضان توانستند روند کاری بسیاری از ادارات شهری و منطقه ای را مختل کنند.</p> <p>اتحادیه های کارگری گفته اند در اعتراض به طرح ریاضتی دولت، دوشنبه آینده اعتصاب عمومی فراگیری را در پایتخت بلژیک برنامه ریزی کرده اند.</p> <p>دولت بلژیک می خواهد سن بازنشستگی را به ۶۷ سال افزایش دهد و در پنج سال آینده یازده میلیارد یورو صرفه جویی کند.</p>