محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سازمان ملل متحد: سال ۲۰۱۴ میلادی گرمترین سال بوده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سازمان ملل متحد: سال ۲۰۱۴ میلادی گرمترین سال بوده است

<p>سازمان ملل متحد گرمایش ناشی از تغییرات آب و هوایی زمین در سالجاری ۲۰۱۴ میلادی را بیسابقه خواند. دامنۀ این سنجش از زمان شروع ثبت دما در سال ۱۸۸۰ میلادی تا به امروز را در بر می گیرد.</p> <p>این هشدار سازمان ملل متحد در نشستی در لیما، پایتخت پرو داده شد، جایی که نمایندگان ۱۹۰ کشور روز دوشنبه گردهم آمده بودند تا به بررسی تغییرات آب و هوایی و گرمایش کره زمین بپردازند. </p> <p>مانوئل پولگار ویدال، وزیر محیط زیست پرو هم گفت:« هرگز تا بدین اندازه برای ما روشن نبوده است که فرصت کاهش تولید گازهای گلخانه ای به زودی از دست خواهد رفت؛ اهمیت فرصت های متعدد در راستای منافع اقتصادی و زیست محیطی که منوط به تنظیم کاهش یا شتاب سازگاری است هرگز تا این اندازه برای ما واضح نبوده است.»</p> <p>تغییرات آب و هوایی اغلب مولود صنعتی شدن و تولید و مصرف انبوه در کلان شهرها بوده است، معضلی که بومیان ساکن در نقاط دوردست در شکل گرفتن آن نقشی نداشته اند.</p> <p>آلبرتو پیزانگو، رئيس انجمن بین قومی برای توسعه منطقۀ آمازون پرو می گوید:«بومیان اولین گروهی هستند که تاوان تغییرات آب و هوایی را خواهند پرداخت یا می پردازند بدون این که در ایجاد آن نقشی داشته باشند.»</p> <p>سالهاست نوع بشر به آسیب های ناشی از گرمایش کره زمین و آثار سوء آن واقف شده است اما کشورها تا به امروز سیاستی بنیادین و هماهنگ که یکبار و برای همیشه به حل این معضل بپردازد در پیش نگرفته اند.</p> <p>با این وجود، ۱۹۵ کشور متعهد شده اند تا حدود یکسال دیگر، یعنی تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی در همین خصوص به توافقی جامع دست یابند.</p>