محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انهدام دو هزار قبضه سلاح توقیف شده در کوزوو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انهدام دو هزار قبضه سلاح توقیف شده در کوزوو

<p>مقامات کوزوو با هدف افزایش امنیت در منطقه بالکان، روز سه شنبه دست به انهدام و نابودی دوهزار قبضه سلاح سبک زدند.</p> <p>پلیس به تدریج در چندین عملیات توانسته بود به کشف و توقیف این سلاح ها در میان غیرنظامیان دست بزند.</p> <p>در جریان درگیری های داخلی در کوزوو در سال های ۱۹۹۸-۹۹ هزاران اسلحه به دست غیرنظامیان افتاد.</p>