محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

۳۰ مهاجرغیرقانونی با گذشتن از حصارهای مرزی ملیله به اسپانیا رسیدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
۳۰ مهاجرغیرقانونی با گذشتن از حصارهای مرزی ملیله به اسپانیا رسیدند

<p>از ۶۰۰ مهاجر غیرقانونی که روز سه شنبه قصد داشتند خود را از مراکش به اروپا برسانند، تنها ۳۰ تن موفق شدند تا با گذشتن از موانع و حصارهای مرزی به ملیله در اسپانیا بیایند.</p> <p>از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۱۶ هزار پناهجو برای رسیدن به اروپا بخت خود را در ملیله آزموده اند اما فقط دو هزار تن از آنها خوش اقبال بوده اند.</p>