محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آنارشیست ها در آتن خودروها را به آتش کشیدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آنارشیست ها در آتن خودروها را به آتش کشیدند

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> آنارشیست ها، روز سه شنبه در آتن در درگیری با پلیس یک اتوبوس و چند خودرور را به آتش کشیدند.</p> <p>هزاران آنارشیست در همبستگی با هم مسلک جوان خود، نیکوس رومانوس، به خیابانها آمده بودند.</p> <p>آقای رومانوس که دست به اعتصاب غذا زده به اتهام سرقت مسلحانه از بانک زندانی است.</p>