محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رییس جمهوری سال آینده سوییس انتخاب شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رییس جمهوری سال آینده سوییس انتخاب شد

<p>سیمونتا سوماروگا وزیر وزیر دادگستری و پلیس سوییس روز چهارشنبه به عنوان رییس جمهوری جدید این کشور برای سال ۲۰۱۵ انتخاب شد.</p> <p>رییس جمهور سوییس هر ساله توسط پارلمان این کشور از بین ۷ عضو کابینه دولت انتخاب می شود.</p> <p>خانم سوماروگا در این رای گیری ۱۸۱ رای از ۲۱۰ رای را بدست آورد و یکی از مسئولیت های مهم او ایجاد تعادل بین خواسته های شهروندان سوییس با تعهدات بین المللی این کشور خواهد بود.</p> <p>سیمونتا سوماروگا در مقابل نمایندگان پارلمان گفت: «همین امروز هم مردم در خیابان و یا در مغازه و بازار به سوی من می آیند و درباره دموکراسی مستقیم از من سوال هایی می کنند. طی سال آینده من در نظر دارم در مورد این موضوع خاص بیشتر تمرکز کنم و تلاش خواهم کرد که این یکی از اهداف اصلی ما برای سال ۲۰۱۵ باشد.»</p> <p>شهروندان سوییس به دموکراسی مستقیم و همه پرسی باور و عادت دارند. آنها به طور مرتب در همه پرسی ها شرکت می کنند. مهاجرت، جایگاه سوییس در نظام مالی دنیا و روابط با اتحادیه اروپا سه موضوع دیگری هستند که خانم سوماروگا بایستی به آنها بپردازد.</p>