دادگاهی در نیویورک: شامپانزه ها و انسان ها فرق دارند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاهی در نیویورک: شامپانزه ها و انسان ها فرق دارند

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>دادگاهی در نیویورک آمریکا درخواست یک سازمان مدافع حقوق حیوانات برای آزادی چهار شامپانزه را رد کرد. </p> <p>این سازمان استدلال کرده بود که شامپانزه ها ویژگی هایی مانند انسان دارند، بنابراین باید مانند انسان از حق آزادی برخوردار باشند. </p> <p>در مقابل دادگاه گفته است که انسان ها وظایفی نیز دارند که باید به آنها عمل کنند، اما شامپانزه ها نمی توانند مسئول رفتار و عملکردشان باشند.</p>