ادامه اعتراضات به خشونت پلیس علیه سیا پوستان در آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه اعتراضات به خشونت پلیس علیه سیا پوستان در آمریکا

<p>آخرین گزارشها از آمریکا از ادامه اعتراضات به خشونت پلیس علیه سیاه پوستان در ایالتهای میسوری و نیویورک در شهرهای مختلف این کشور حکایت دارد.</p> <p>از شهرهای برکلی و اوکلند در کالیفرنیا گزارش می شود که معترضان با پلیس درگیر شده و شیشه های مغازه ها را شکسته اند.</p> <p>در نیویورک هم دهها نفر با خواندن آوازهایی خشونت پلیس علیه سیاه پوستان را محکوم کردند.</p> <p>تظاهرات روز یکشنبه در نیویورک آرام گزارش شده است.</p> <p>اعتراضات در نیویورک از زمانی آغاز شد که دادگاه یک پلیس را بخاطر خفه کردن یک سیاه پوست در تابستان امسال تبرئه کرد.</p>