محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتشار گزارش شیوه های بازجویی و شکنجه سیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتشار گزارش شیوه های بازجویی و شکنجه سیا

<p>سازمان سیا با دشوارترین دوران تاریخ خود مواجه شده است. خلاصه گزارش سنا که روز سه شنبه منتشر شد و توسط داین فاینستاین سناتور کالیفرنیا به اطلاع سنا رسید، پرده از روش های بازجویی سیا بعد از حملات یازدهم سپتامبر بر می دارد.</p> <p>سناتور داین فاینستاین طی ارائه این گزارش گفت: «اقدامات یک دهه گذشته سازمان سیا لکه ننگی برای ارزش ها و تاریخ ماست. انتشار این خلاصه ۵۰۰ صفحه ای نمی تواند این لکه را پاک کند اما می تواند به مردم ما و جهانیان بگوید که آمریکا به اندازه کافی بزرگ است که به اشتباهاتش اعتراف کند و به اندازه کافی اعتماد بنفس دارد که از اشتباهاتش بیاموزد.»</p> <p>در این گزارش که مدت هفت سال آماده سازی آن طول کشیده از شیوه های بازجویی سیا با عنوان تکنیک های بازجویی پیشرفته و دقیق نام برده شده است. گزارش می گوید که این تکنیک ها بسیار وحشیانه و خشن بوده اند و عملا به نتیجه مورد ادعای سیا که دسترسی به اطلاعات بوده نرسیده است.</p> <p>خبرنگار ما در واشنگتن می گوید:«مسئله این است که آیا سازمان سی آی ای باید موردانتقاد قرار گیرد یا آنچنان که معاون سابق رئیس جمهوری دیک چنی پیشنهاد کرده بود، پیرایش و تزئین شود. این گزارش بار دیگر درگیری های سیاسی تند و تیزی را میان دو حزب در واشنگتن موجب شده است. پرسش این است که آیا شکنجه باعث می شود سریعا به نتیجه برسیم و در نتیجه امنیت بیشتر داشته باشیم؟ موضوعی که حتی در میان کارشناسان بحث برانگیز است.»</p>