محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دور تازه تحقیقات در رابطه با مفقود شدن مدلین مک کان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دور تازه تحقیقات در رابطه با مفقود شدن مدلین مک کان

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>پلیس پرتغال بازجویی از یازده تن را در رابطه با مفقود شدن دختر بچه ای بریتانیایی به نام مدلین مک کان در سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز کرد. این بازجویی ها طی سه روز و با نظارت پلیس بریتانیا در شهر فارو صورت می گیرد. پلیس بریتانیا بیش از ۲۵۰ پرسش را برای همکاران پرتغالی خود تهیه کرده است. مدلین مک کان در زمان مفقود شدن سه ساله بود.</p>