محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بانکدار پرتغالی: بانکو اسپریتو سانتو ورشکسته نشد به نابودی کشانده شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بانکدار پرتغالی: بانکو اسپریتو سانتو ورشکسته نشد به نابودی کشانده شد

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> دولت حاکم در لیسبون می توانست با وام ۲.۵ میلیارد دلاری بانکو اسپریتو سانتو را از ورشکستگی برهاند. ریکاردو سالگادو، رئیس این بانک با بیان این جمله و در دفاع از خود در برابر کمیسیون پارلمان پرتغال گفت بانکو اسپریتو سانتو ورشکسته نشد به نابودی کشانده شد.</p>