محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راهپیمایی معلولان جنگ در زاگرب

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی معلولان جنگ در زاگرب

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>دهها نفر از معلولان جنگ در زاگرب، پایتخت کرواسی راهپیمایی کردند. </p> <p>راهپیمایان خواستار توجه بیشتر دولت و جامعه به وضعیت جنگ هستند. </p> <p>به گفته سازماندهنگان در طول بیست سال گذشته بیش از سه هزار معلول به دلیل وضعیت نابسامان دست به خودکشی زده اند.</p>