محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روزتا تئوری ستارهای دنباله دار بعنوان منبع آب در زمین را رد می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روزتا تئوری ستارهای دنباله دار بعنوان منبع آب در زمین را رد می کند

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> آزمایشات کاوشگر روزتا بر تئوری دانشمندانی که ستاره های دنباله دار را منبع آب در زمین می دانند، خط بطلان می کشد.</p> <p>تحلیل آزمایشات انجام شده توسط کاوشگر روزتا که اطلاعات آن را از طریق امواج به زمین ارسال کرده حاکی است مولکولهای آب سیاره زمین نسبت به آنچه در ستاره های دنباله دار یافت می شود هیدروژن کمتری دارد.</p>