محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دو قلوهای خاندان سلطنتی موناکو متولد شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دو قلوهای خاندان سلطنتی موناکو متولد شدند

<p>در شامگاه چهارشنبه، جک و گابریل، دو قلوهای پرنس آلبرت دوم، پادشاه موناکو و پرنسس شارلین به دنیا آمدند. گابریل، فرزند دختر دو دقیقه زودتربه دنیا آمد، ولی جک، فرزند پسر وارث تخت و تاج پدر لقب گرفته است. </p> <p>شاهزاده آلبرت دوم در پیام تبریکش می گوید: «دوست دارم این شادی را با تمام اهالی و ساکنان موناکو تقسیم کنم، چرا که شما در تمام لحظات حساس در کنار من و پرنسس بودید.»</p> <p>خبر تولد فرزندان خاندان سلطنتی واکنشهای اهالی این کشور سی و شش هزار نفری اروپایی را در پی داشته است.</p> <p>یکی از شهروندان بنام تیه ری، گلفروش، می گوید: «برای شاهزاده و پرنسس خیلی خوشحال هستم. در آخر کاخ سلطنتی صاحب یک جانشین پسر شد.» </p> <p>برنارد، میوه فروش نیز می گوید: «دارای یک جامعه کوچک هستیم که به شاهزاده نزدیک است. در قیاس با فرانسه فاصله زیادی میان مردم و سیاستمداران نیست.» </p> <p>چهارشنبه شب پس از انتشار خبر تولد جک و گابریل، شهروندان موناکو با به شادی پرداختند.</p>