محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش رتبه اعتباری اقتصاد فرانسه از سوی موسسه فیچ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش رتبه اعتباری اقتصاد فرانسه از سوی موسسه فیچ

<p>موسسه اعتبارسنجی و ارزشیابی فیچ یک درجه از اعتبار اقتصادی فرانسه کم کرد. پیشتر دو موسسه اعتبار سنجی مودی و استاندارد اند پور فرانسه را با کاهش اعتبار اقتصادی معیارسنجی کرده بودند. </p> <p>فیچ، موسسه اعتبار سنجی فرانسوی آمریکایی، دلیل کاهش اعتبار اقتصادی فرانسه را عدم وجود دورنمای مثبت و باثبات در این کشور عنوان کرده است.</p>