محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات سراسری مردم آمریکا برای "برابری و عدالت"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات سراسری مردم آمریکا برای "برابری و عدالت"

<p>همزمان با تظاهرات گسترده مردم واشنگتن در اعتراض به تبعیض نژادی و قدرت و اختیارات بیش از حد پلیس آمریکا در شهرهای دیگر نیز تظاهراتهایی مشابه برپا بود.</p> <p>بر اساس گزارش ها، در شهر شیکاگو درگیری هایی میان پلیس و معترضان صورت گرفت و دستکم ۶ تن از معترضان بازداشت شده اند. برخی رسانه های محلی تعداد افراد بازداشت شده را بیش از ۲۰ تن عنوان کرده اند.</p> <p>خیابان های نیویورک نیز شاهد حضور گسترده مردمی بود که با شعار ما “عدالت و برابری” می خواهیم، تظاهرات کردند.</p> <p>اغلب تظاهرکنندگان تصویر اریک گارنر، سیاهپوست را که گفته می شود در جریان بازداشتش از سوی پلیس کشته شد را در دست داشتند.</p> <p>بر اساس گزارش ها، پلیس شهر بوستون نیز حدود ۲۳ تن از معترضانی را که سعی داشتند یکی از بزرگراههای اصلی شهر را مسدود کنند را دستگیر کرده است.</p> <p>در شهر اوکلاند در غرب کالیفرنیا نیز حدود ۴۵ تن از معترضان به اتهام هایی همچون خرابکاری و عدم پذیرش دستور پلیس بازداشت شدند.</p> <p>اعتراض ها طی هفته های گذشته و پس از مرگ سه شهروند سیاه پوست به دست ماموران سفیدپوست آغاز شد. همزمان تصمیم هیات منصفه دادگاههای نیویورک و فرگوسن در بی گناه تشخیص دادن ماموران پلیسی که عامل کشته شدن سیاه پوستان بودند، اعتراض ها را شدت بخشید.</p>