محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات ضد افراطی گری و نازیسم در کلن آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات ضد افراطی گری و نازیسم در کلن آلمان

<p>هزاران نفر روز یکشنبه در کلن آلمان در اعتراض به جریانات نژادپرستانه و با هدف به نمایش درآوردن چهره ای مطلوب از شهر خود تظاهرات کردند.</p> <p>آنان که شمارشان به ۱۵ هزار نفر می رسید تظاهراتشان را در همان محلی برگزار کردند که راستگرایان افراطی در آنجا حدود یک و نیم ماه پیش با پلیس درگیر شده بودند.</p> <p>درگیری هولیگانها و راستگرایان افراطی در 26 اکتبر با پلیس که از دید آنها اعتراضی بود به سلفی گری و افراطی گری اسلامی در آلمان و اروپا، به زخمی شدن 50 مامور پلیس کلن انجامید.</p> <p>یورگن روترز، شهردار کلن به اشاره به درگیری های این روز گفت:«هولیگانها شورش کردند و راستگرایان افراطی تعلقات خاطر نازی مآبانه خود را به نمایش در آوردند. ما می خواهیم نشان دهیم که این چهره شهر کلن نیست.»</p>