محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عنوان دختر شایسته سال ۲۰۱۴ به آفریقای جنوبی رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عنوان دختر شایسته سال ۲۰۱۴ به آفریقای جنوبی رسید

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>عنوان و تاج دختر شایسته سال ۲۰۱۴ میلادی به دوشیزه ای از آفریقای جنوبی رسید.</p> <p>پس از رولن استراوس ۲۲ ساله و از بین ۱۲۱ شرکت کننده، دختران شایسته مجارستان و آمریکا بترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.</p>