محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معترضان فلسطینی با لباس بابا نوئل با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معترضان فلسطینی با لباس بابا نوئل با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>دهها معترض فلسطینی یک روز پیش از کریسمس و در حالی که لباس بابا نوئل پوشیده بودند، با نیروهای امنیتی اسرائیل در نزدیکی دیوار حائل بیت لحم، درگیر شدند.</p> <p>تظاهرکنندگان می گویند «نیروهای اشغالگر زندگی آنها را کنترل می کنند و با این دیوار آپارتاید، آنها را محاصره کرده اند».</p>