محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راهپیمایی کارگران بوسنیایی به سوی کرواسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی کارگران بوسنیایی به سوی کرواسی

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> حدود ۲۰۰تن از کارگران کارخانه های تعطیل شده بوسنی به سوی کرواسی به راهپیمایی پرداختند. این کارگران بیش از یکسال دستمزدی دریافت نکرده و امیدوارند که در کرواسی فرصت اشتغال بیابند. بیشتر آنان اهالی شهر مسلمان نشین توزلا واقع در شمال شرقی بوسنی هستند.</p>