محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتش زدن یک مسجد در سوئد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش زدن یک مسجد در سوئد

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> آتش زدن یک مسجد در شهر اسکیلستونا سوئد، روز پنجشنبه سبب آسیب دیدن پنج تن شد. برآورد می شود که در زمان این رویداد ۱۵ تا ۲۰تن در محل حادثه حضور داشته اند. ایجاد حریق در این مسجد هم زمان با بالاگرفتن بحث بر سر مهاجرت در میان سیاستمداران جناح راست سوئد است.</p>