محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درگیری فیزیکی در پارلمان گرجستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری فیزیکی در پارلمان گرجستان

<p>کوتایسی یا همان پارلمان گرجستان میزبان یکی از روزهایی بود که تا مدتها می تواند مایه شرمندگی وکلای منتخب مردم در این کشور باشد. </p> <p>نمایندگان حامی و مخالف دولت در بحث بر سر ارتباطشان با پارلمان اروپایی و همکاریی با این نهاد اروپایی در استراسبورگ بصورت فیزیکی با هم درگیر شدند و دوربین های تلویزیونی این درگیریها را ثبت و ضبط کردند. </p> <p>پارلمان اروپایی هجدهم دسامبر سند همکاریهایی را با پارلمان گرجستان به امضا رسانده بود که این موضوع اصلی بحث و تشنج میان نمایندگان بود.</p>