شراب با انگورهای یخزده
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شراب با انگورهای یخزده

<p>ورتزبورگ آلمان یکی از کانونهای تولید شرابهای یخی است. ماه دسامبر بهترین زمان برای برداشت انگورهای یخزده است تا شرابهای سال آینده تهیه شود.</p>

<p>ورتزبورگ آلمان یکی از کانونهای تولید شرابهای یخی است. ماه دسامبر بهترین زمان برای برداشت انگورهای یخزده است تا شرابهای سال آینده تهیه شود.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست