عملیات هدایت کشتی سرگردان در آب های ایتالیا در جریان است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عملیات هدایت کشتی سرگردان در آب های ایتالیا در جریان است

<p>گارد ساحلی ایتالیا اعلام کرد که در ادامه عملیات نجات کشتی تجاری حامل بیش از ۴۰۰ مهاجر، این کشتی را به سوی سواحل ایتالیا هدایت می کند.</p> <p>ماموران گارد ساحلی ایتالیا این کشتی را که تحت پرچم سیرالئون بوده، شب گذشته در دریای مدیترانه، سرگردان یافته اند.</p> <p>ظاهرا یکی از مسافران با تماسی رادیویی، ماموران ایتالیایی را از موقعیت این کشتی باخبر کرده است. وی گفته که خدمه کشتی را ترک کرده اند</p> <p>باوجود شرایط بد آب و هوایی، شش گارد ساحلی ایتالیا با هلی کوپتر خود را به این کشتی رساندند و آن را به سوی سواحل جنوبی ایتالیا هدایت می کنند.</p> <p>در هفته اخیر، این دومین کشتی بی ناخدا و خدمه ای است که مملو از مهاجر غیرقانونی در آب های ایتالیا رها شده است.</p>