تظاهرات علیه اسلام ستیزی در سوئد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات علیه اسلام ستیزی در سوئد

<p>هزاران تن روز جمعه در چند شهر سوئد و در اعتراض به موج جدید اسلام ستیزی در این کشور تظاهرات کردند.</p> <p>در ده روز اخیر سه حمله متوالی به مساجد رخ داده که همزمانی آن با تقویت جریان های راست افراطی در این کشور، بسیاری از شهروندان سوئد را نگران کرده است.</p> <p>آلیس باه کونک، وزیر فرهنگ و دمکراسی سوئد در جمع تظاهرکنندگان در استکهلم حاضر شد و پس از یک سخنرانی کوتاه به خبرنگاران گفت: «از نمایندگان جامعه مسلمان دعوت کردیم تا در همکاری با یکدیگر راهبردی مناسب بیابیم. متاسفانه تاکنون در این کشور برنامه ای دقیق برای توضیح و تشریح فرهنگ و مذهب مسلمانان وجود نداشته است. اما اکنون زمان آن فرا رسیده است.»</p> <p>تعدادی از شهروندان در اعتراض به حمله روز پنجشنبه در محل مسجد شهر اوپسالا حاضر شدند و مطالب در حمایت از جامعه مسلمان سوئد به یادگار گذاشتند.</p> <p>روز کریسمس به مسجد شهر اسکیلستونا آتش گرفت. تحقیقات در مورد علل این حادثه که منجر به زخمی شدن پنج نفر شد همچنان در جریان است.</p> <p>چهار روز بعد به مسجد شهر اسلوو حمله شد و بخش های از آن به آتش کشیده شد که البته قربانی به همراه نداشت.</p>