پیشتازی حزب سیریزا در نظرسنجی های انتخابات آتی یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشتازی حزب سیریزا در نظرسنجی های انتخابات آتی یونان

<p>تنها سه هفته پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در یونان، تشکیل یک حزب سیاسی جدید توسط جورج پاپاندرئو، نخست وزیر سابق این کشور، به مبارزات انتخاباتی شدت بخشیده است.</p> <p>گرچه تصمیم آقای پاپاندرئو، خشم حزب سوسیالیست پاسوک که وی تا کنون عضو آن بوده را برانگیخته اما او امیدوار است مانع از پیروزی حزب چپگرای افراطی سیریزا شود.</p> <p>جورج پاپاندرئو در اولین میتینگ انتخاباتی خود گفت: «ما از قدرت مردمی استقبال می کنیم. ما از هر شهروند فعالی که امروز اعلامیه ما را امضا کند استقبال می کنیم و طی روزهای آینده، به سراسر یونان سفر می کنیم تا همه بتوانند این کار را برای جنبش سوسیالیست دموکرات انجام دهند.»</p> <p>آقای پاپاندرئو در سال ۲۰۱۱ موفق به برگزاری همه پرسی در مورد کمک مالی بین المللی نشد و در پی آن، استعفا کرد. نارضایتی مردم از اقدامات ریاضتی در یونان به نفع حزب سیریزا به رهبری آلکسی سیپراس شده که در نظرسنجی ها پیشتاز است.</p> <p>آلکسی سیپراس در یک میتینگ انتخاباتی گفت: «زمان دموکراسی فرا رسیده؛ زمان شان و منزلت؛ زمان مقاومت مردم است. دوران بسیار مهمی پیش رو داریم.»</p> <p>این انتخابات برای اتحادیه اروپا نیز بسیار مهم است چرا که شاید برای نخستین بار یک حزب ضد اروپایی به قدرت برسد.</p>