محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انفجار مهیب انبار لوازم آتش بازی کلمبیا قربانی نگرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انفجار مهیب انبار لوازم آتش بازی کلمبیا قربانی نگرفت

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>موج انفجار بسیار شدید یک انبار لوازم آتش بازی در کلمبیا تصویربرداری را از جا کند و جرقه و ترقه و نور تمام جهات و فضا را پر کرد.</p> <p>بر اثر این انفجار مهیب در جنوب بوگوتا، پایتخت، ۱۷ خانه آسیب دید و دو نفر جراحت سطحی برداشتند اما کسی کشته نشد.</p> <p>گمان می رود حدود ۱۰ تن لوازم و اسباب آتش بازی در محل انفجار انبار شده بوده است.</p> <p><div align="center"> <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/uXjYLIlkXBM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div></p>