هزاران نفر بیاد قربانیان فاجعه شارلی ابدو گردهم آمدند
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هزاران نفر بیاد قربانیان فاجعه شارلی ابدو گردهم آمدند

<p>در گوشه کنار دنیا چندین تجمع در دفاع از منش و روش شارلی ابدو و ادای احترام به قربانیان این فاجعه برگزار شد.</p>

<p>در گوشه کنار دنیا چندین تجمع در دفاع از منش و روش شارلی ابدو و ادای احترام به قربانیان این فاجعه برگزار شد.</p>

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست