محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روزنامه نگاران مصری در شوک حمله به دفتر شارلی ابدو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روزنامه نگاران مصری در شوک حمله به دفتر شارلی ابدو

<p>حمله مهاجمان به دفتر مجله شارلی ابدو در پاریس در کشورهای مختلف بازتاب متفاوتی داشته است. خبرنگار یورونیوز در قاهره به دفتر تحریریه یکی از روزنامه های مصر رفته و نظر روزنامه نگاران آن را جویا شده است.</p> <p>روزنامه نگاران مصری در حالی که از این حادثه در شوک فرو رفته اند هیچ گونه اهانتی را به پیامبران ادیان قبول نمی کنند.</p> <p>خالد حسین، رونامه نگار مصری ضمن محکوم کردن این حمله اهانت به پیامر اسلام و دیگر ادیان را قابل قبول نمی داند. او گفت: «ما مخالف این حمله هستیم و آن را محکوم می کنیم. در عین حال با هر گونه اهانت به پیامبر اسلام و پیامبران دیگر ادیان از جمله حضرت موسی و حضرت عیسی مخالفت می کنیم.»</p> <p>محمد جبالی دیگر روزنامه نگار مصری این حادثه را بیشتر به زیان اسلام دانست تا کاریکاتوریستی که تصویر پیامبر اسلام را کشیده است. او افزود: « این حمله همه ما را در شوک فرو برد. صرف نظر از اینکه قربانی یک روزنامه نگار باشد یا یک غیرنظامی یا هر کسی با هر دینی، این حمله به شکل بدی اسلام را هدف قرار داده تا کاریکاتوریستی که در این نشریه کار می کرد.»</p> <p>بسیاری از روزنامه های روز پنجشنبه مصر صفحه نخست خود را به حادثه پاریس اختصاص داده بودند. جدا از روزنامه نگاران، مقام های مصر نیز قویا این حادثه را محکوم کرده اند.</p>