اولین زن بر کرسی ریاست جمهوری کرواسی تکیه زد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اولین زن بر کرسی ریاست جمهوری کرواسی تکیه زد

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> کولیندا گرابار کیتاروویچ، با اختلاف تنها ۱ درصد در انتخابات کرواسی پیروز و اولین رئیس جمهوری زن در تاریخ این کشور شد.</p> <p>در ساختار نظام سیاسی کرواسی، خانم گرابار کیتاروویچ ۴۶ ساله، بیشتر سکاندار سیاست خارجی و اداره دولت و کشور با نخست وزیر خواهد بود.</p> <p>کرواسی که از حدود دو سال پیش به اتحادیه اروپا پیوسته با بیکاری ۲۰ درصدی دست به گریبان است.</p>