محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنجال بر سر اظهارات مسلمان ستیزانه خبرنگار "فاکس نیوز"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنجال بر سر اظهارات مسلمان ستیزانه خبرنگار "فاکس نیوز"

<p>استیون امرسون، خبرنگار شبکه آمریکایی “فاکس نیوز“، بخاطر گفتن این جمله که شهر بیرمنگام بریتانیا شهری کاملا مسلمان است و هیچ غیرمسلمانی به این شهر نمی رود ، عذر خواهی کرد.</p> <p>او همچنین گفته بود که حتی در برخی محله های لندن پلیس مذهبی مسلمان وجود دارد که هر کسی را که پوشش او مناسب نباشد مورد حمله قرار می دهد.</p> <p>اظهارات او که در برنامه ای تحت عنوان “ماهیت چند فرهنگی جامعه بریتانیا” ، بیان شده بود، خشم مقامات بریتانیایی از جمله دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور را بر انگیخته و او این خبرنگار آمریکایی را کاملا ابله خواند.</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p>The Queen is now being forced to wear a hijab by 'Moslems' due to the sharia law enforcement in the UK <a href="https://twitter.com/hashtag/foxnewsfacts?src=hash">#foxnewsfacts</a> <a href="http://t.co/PygydYLBGE">pic.twitter.com/PygydYLBGE</a></p>— immortal (@omfgitszoya_) <a href="https://twitter.com/omfgitszoya_/status/554648418958979073">January 12, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p>In birmingham, buildings wear the burqa <a href="https://twitter.com/hashtag/foxnewsfacts?src=hash">#foxnewsfacts</a> <a href="http://t.co/S7fMfYkUht">pic.twitter.com/S7fMfYkUht</a></p>— Malcolm Coles (@malcolmcoles) <a href="https://twitter.com/malcolmcoles/status/554402784536457218">January 11, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p><a href="https://twitter.com/hashtag/foxnewsfacts?src=hash">#foxnewsfacts</a> Minarets being constructed all along the UK coastline by ISIS. <a href="http://t.co/BoGrf90UFB">pic.twitter.com/BoGrf90UFB</a></p>— Ric Facchin (@ForwardRole_Ric) <a href="https://twitter.com/ForwardRole_Ric/status/554650337127436289">January 12, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p>At a height of 152m, Birmingham's main minaret is the tallest in the world <a href="https://twitter.com/hashtag/foxnewsfacts?src=hash">#foxnewsfacts</a> <a href="http://t.co/lzLa68aLD5">pic.twitter.com/lzLa68aLD5</a></p>— BBC Free Speech (@BBCFreeSpeech) <a href="https://twitter.com/BBCFreeSpeech/status/554401974259814400">January 11, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p>Thanks <a href="https://twitter.com/FoxNews">@FoxNews</a> for reminding us all how graphs work...because 6 million is about 1/3 of 7 million? <a href="https://twitter.com/hashtag/foxnewsfacts?src=hash">#foxnewsfacts</a> <a href="http://t.co/ozk44dnItV">pic.twitter.com/ozk44dnItV</a>”</p>— MJG (@MichaelGamache) <a href="https://twitter.com/MichaelGamache/status/554513308854677505">January 12, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p><a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/hashtag/foxnewsfacts" data-widget-id="554682061823688706">#foxnewsfacts Tweets</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p>Mecca Bingo, probable proof of the Islamic domination of Birmingham according to <a href="https://twitter.com/hashtag/foxnewsfacts?src=hash">#foxnewsfacts</a> <a href="http://t.co/idByIkkrzQ">pic.twitter.com/idByIkkrzQ</a></p>— Lewis Bush (@LewisKayBush) <a href="https://twitter.com/LewisKayBush/status/554401704398315523">January 11, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="en"><p>At a height of 152m, Birmingham's main minaret is the tallest in the world <a href="https://twitter.com/hashtag/foxnewsfacts?src=hash">#foxnewsfacts</a> <a href="http://t.co/lzLa68aLD5">pic.twitter.com/lzLa68aLD5</a></p>— BBC Free Speech (@BBCFreeSpeech) <a href="https://twitter.com/BBCFreeSpeech/status/554401974259814400">January 11, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>