محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زنی بلژیکی: من دختر نامشروع پادشاه سابق اسپانیا هستم

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
زنی بلژیکی: من دختر نامشروع پادشاه سابق اسپانیا هستم

<p>دیوان عالی اسپانیا با بررسی ادعای زنی بلژیکی که می گوید دختر نامشروع خوان کارلوس، پادشاه سابق اسپانیاست موافقت کرد.</p> <p>خوان کارلوس ۷۷ ساله پس از واگذاری تخت و تاج به پسرش از مصونیت قضایی برخوردار نیست.</p> <p>«انگرید سارتیائو» ادعا می کند تولدش نتیجه رابطه مادرش با پادشاه وقت اسپانیا در دهه ۶۰ میلادی است.</p> <p>خاندان سلطنتی اسپانیا این ادعا را رد کرده است و آقای کارلوس ۲۰ روز فرصت دارد تا به دادخواست پاسخ گوید.</p> <p>خوان کارلوس در مجموع و بخاطر نقشی که در گذر اسپانیا از دوران پسا دیکتاتوری ژنرال فرانکو به دموکراسی ایفا کرد، پادشاهی محبوب بوده است.</p> <p>این محبوبیت بخاطر رسوایی های مالی اعضای خاندان سلطنتی در کنار وضعیت جسمی وی رو به افول گذاشته است.</p>