محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصاویر زیبا از برخورد گدازه های کوه آتشفشانی با یخ در ایسلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصاویر زیبا از برخورد گدازه های کوه آتشفشانی با یخ در ایسلند

<p>برخورد گدازه های کوه آتشفشانی بارداربونگا در ایسلند، با یخ، صحنه های زیبا و دیدنی بوجود آورده است.</p> <p>مساحت این گدازه ها تا 85 کیلومتر مربع می رسد.</p> <p>این کوه آتشفشانی پنج ماه پیش هم فعال شده بود.</p>