محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بیستمین سالگرد زلزله کوبه در ژاپن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیستمین سالگرد زلزله کوبه در ژاپن

<p>بیستمین سالگرد زمین لرزه مرگبار کوبه ژاپن روز شنبه در همین شهر برگزار شد. </p> <p>بستگان و دوستان قربانیان در این مراسم حضور یافتند و به تعداد کشته شدگان، شش هزار و چهارصد و سی و چهار شمع روشن کردند و همین تعداد نی در پارک کوبه کاشتند. </p> <p>یکی از بازماندگان این حادثه می گوید: «زمان برای من ایستاده و خاطرات بیست سال پیش در گوشه ای از قلبم حک شده. مهم نیست چقدر گذشته باشد، هیچ چیز از ذهنم نرفته.»</p> <p>هفدهم ژانویه 1995 زمین لرزه ای با قدرت هفت و سه دهم در مقیاس ریشتر به مدت بیست ثانیه شهر کوبه را لرزاند و یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی قرن را رقم زد. </p> <p>تمام تاسیسات بندری شهر کوبه از بین رفت، دهها هزار خانه و ساختمان ویران شد و بیش از سیصد هزار نفر آواره شدند. </p> <p>تا کنون بیش از 130 میلیارد دلار برای بازسازی شهر هزینه شده است.</p>