تهدیدهای تروریستی، عامل اصلی لغو تظاهرات پگیدا در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تهدیدهای تروریستی، عامل اصلی لغو تظاهرات پگیدا در آلمان

<p>تظاهرات پگیدا در شهر درسدن آلمان بدلیل تهدیدهای تروریستی لغو شد. </p> <p>پگیدا، جنبش ضد اسلامی آلمان، در هفته های اخیر همواره موفق شده بود در درسدن تظاهراتی علیه گسترش اسلام در اروپا برگزار کنند. </p> <p>اغلب تظاهرات این گروه روزهای دوشنبه برگزار می شد و شعار این گروه جلوگیری از گسترش اسلام در اروپا است. </p> <p>معمولا در تظاهرات این گروه نزدیک به 25 هزار تن از حامیان ایده های این گروه حاضر می شوند و این بار سازمان دهندگان این تظاهرات بدلیل تهدیدهای زیادی که دریافت کرده اند، ناگزیر گردهمایی روز دوشنبه را لغو کردند.</p> <p>با این حال، سازمان دهندگان از هواداران خواسته اند با به اهتزار درآوردن پرچم ها از کنار پنجره هایشان به هر حال اعتراض خود را اعلام کنند.</p>