محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سایه تنش های ژئوپولیتیک بر داووس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سایه تنش های ژئوپولیتیک بر داووس

<p>رهبران اقتصادی جهان یک بار دیگر در داووس، در دامنه های آلپ سوئیس گردهم می آیند تا به چالش های اقتصادی پیش رو بپردازند.</p> <p>در چهل و پنجمین مجمع جهانی اقتصاد موضوعاتی از جمله ابولا، تغییرات آب و هوایی و فناوری های جدید در کانون بحث و گفتگو های رهبران جهان قرار دارد.</p> <p>انتظار می رود که تنش های ژئوپولیتیک مذاکرات داووس را تحت الشعاع قرار دهد، همانطور که سارا شاپل، خبرنگار یورونیوز در داووس می گوید:« پس از سالها تمرکز بر بحران اقتصادی، داووس برآن است تا چالش های جدید از جمله افزایش خطرات کشمکش های بین المللی و تاثیرات محتمل آن بر اقتصاد جهانی را در دستور کار خود قرار دهد.»</p> <p>مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته نسبت به خطرات کشمکش های میان قدرت های جهانی هشدار داده است.</p> <p>لی هاول، مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد گفت: «کسی واقعا مسئولیت پیش بردن راه حلی برای این کشمکش ها را برعهده ندارد. شاهد افت زیادی هستیم اما از هیچ خیزی خبری نیست. و این موضوع اوضاع را به کلی تغییر داده و باید با آن زندگی کنیم. ۲۵ سال پس از پایان جنگ سرد، با کشمکشی چندقطبی روبرو هستیم که واقعا پایانی برای آن قابل تصور نیست.»</p> <p>حملات تروریستی اخیر در پاریس بر داووس هم سایه افکنده و موجب افزایش تدابیر امنیتی شده است. در هر گوشه ای از این شهر کوهپایه ای آرام ماموران امنیتی حضور دارند.</p>