محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آغاز شمارش آرای رقابت لونگا و هیچیلما در انتخابات ریاست جمهوری زامبیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
آغاز شمارش آرای رقابت لونگا و هیچیلما در انتخابات ریاست جمهوری زامبیا

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری زامبیا آغاز شد. در این انتخابات «ادگار لونگا»، وکیل و رهبر حزب حاکم جبهه میهنی با «هکاینده هیچیلما» تاجر و از حزب متحد برای توسعه ملی رقابت تنگاتنگ دارند.</p>