محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مخالفت پارلمان یمن با استعفای رییس جمهور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالفت پارلمان یمن با استعفای رییس جمهور