پایان بازداشت موقت خزانه دار سابق حزب مردم اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان بازداشت موقت خزانه دار سابق حزب مردم اسپانیا

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> لوییس بارسناس، خزانه دار پیشین حزب مردم اسپانیا روز پنجشنبه با تودیع وثیقه دویست هزار یورویی از زندان آزاد شد. </p> <p>وی از نیمه سال ۲۰۱۳ به اتهام فساد مالی در بازداشت بود.</p>