محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات هواداران جنبش پگیدا در درسدن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات هواداران جنبش پگیدا در درسدن

<p>هزاران تن از هواداران جنبش پگیدا که خود را مخالف اسلامی شدن غرب می خوانند روز یکشنبه در مرکز شهر درسدن آلمان تجمع کردند. </p> <p>شرکت کنندگان در این تظاهرات آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را هدف قرار داده و به سیاست های مهاجرتی دولت اعتراض کردند. یکی از آنان می گوید: «ایده آل من مهاجرت قانونی و دارای نظم و حساب است. ما به کار کارشناسی نیاز داریم. مغازه کباب ترکی به قدر کافی داریم.»</p> <p>هزمان با برپایی این تظاهرات، عده ای از مخالفان پگیدا نیز دست به تجمع زده و نیروهای پلیس میان دو گروه حائل ایجاد کردند. مخالفان می گویند که پگیدا با ترویج «اسلام هراسی» و برخورد خشن با مسلمانان مقیم این کشور، تصویر آلمان را خدشه دار می کند.</p>