محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش شدت برف و بوران در شمال شرق آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش شدت برف و بوران در شمال شرق آمریکا

<p>پس از کاسته شدن از شدت برف و بوران در شمال شرق آمریکا، ممنوعیت تردد خودروها در نیویورک برداشته شد و حمل و نقل عمومی همچون بازار بورس نیویورک کار خود را از سر گرفت.</p> <p>برف و بوران آنطور که پیش بینی شده بود چندان بی سابقه و تاریخی نبود.</p> <p>شهردار نیویورک شامگاه دوشنبه از شهروندان این شهر خواسته بودند تا حد امکان از خانه های خود خارج نشوند. حرکت خودروها به استثنای خودروهای خدمات اضطراری ممنوع اعلام شده بود.</p> <p>برف و بوران حمل و نقل ریلی را از کار انداخت و موجب لغو تقریبا ۸۰ درصد پروازهای فرودگاه های نیویورک، بوستون و جان اف کندی شد.</p> <p>برای شهروندان ایالت های بوستون، کانیکتیت و ماسوچوست وضع بدتر گزارش شده و برف و بوران در این مناطق بیشتر بوده است.</p> <p>در بوستون بارش شدید برف و بادهای تند موجب بسته شدن جاده ها شد. همزمان با اختلال در حمل و نقل عمومی، مدارس نیز تعطیل شده بود.</p> <p>در هشت ایالت از جمله نیویورک، نیوجرسی، کانتیکت، رودز آیلند، ماساچوست و نیو همپشایر وضعیت اضطراری اعلام شد و بیش از شصت میلیون نفر از ساکنان این ایالت ها تحت تاثیر برف و بوران شدید بودند.</p> <p>در مجموع بیش از هفت هزار پرواز طی روزهای دوشنبه و سه شنبه لغو شده است.</p> <div id="slides" dir="ltr"><ul class="slides_container"><li class="slide"><div class="caption"><h2>Snowstorm in New York</h2><p>Photo:Anadolu News Agency</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x271_2701-usa-snowstorm1.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x397_2701-usa-snowstorm2.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x365_2701-usa-snowstorm3.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x400_2701-usa-snowstorm4.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x353_2701-usa-snowstorm5.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x349_2701-usa-snowstorm6.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x397_2701-usa-snowstorm7.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x400_2701-usa-snowstorm8.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x400_2701-usa-snowstorm9.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x312_2701-usa-snowstorm10.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x400_2701-usa-snowstorm11.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x419_2701-usa-snowstorm12.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x359_2701-usa-snowstorm13.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x371_2701-usa-snowstorm14.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> Snowstorm in New York </h2><p> Photo:Anadolu News Agency </p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/297058/600x400_2701-usa-snowstorm15.jpg"></li></ul><a href="#" class="prev"></a><a href="#" class="next"></a></div>